Skip to content

Vsako leto proti koncu leta skrbno pripravimo plan usposabljanj za naslednje leto. Osredotočimo se na leto poprej, na naše potrebe in seveda glede na ponujeno. Letos pa je koronavirus poskrbel, da je bil začrtan plan za dva meseca in pol neizvedljiv. Že v sredini meseca marca smo namreč prekinili z vsemi usposabljanji. Prekinjena so bila usposabljanja v Gasilski šoli na Igu. Odpadlo je največje usposabljanje gasilcev s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah v tem delu Evrope – Heavy Rescue, ki naj bi potekalo v Laškem. Slednje je prestavljeno na naslednje leto, in se ga bomo tedaj udeležili. Planirali smo tudi obisk sejma za gasilsko, reševalno in civilno zaščito ter varnost v Hannovru, katerega bomo prav tako dali v plan za leto 2021.

V mesecu juniju, ko so se ukrepi sprostili in je bila epidemija preklicana, so bila izvedena naslednja usposabljanja. Štirje kandidati so se v mesecu februarju ter v začetku meseca marca udeležili usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C na Igu. Prav tako so se na Igu udeležili usposabljanja o psihosocialni pomoči naši trije zaupniki. Redno se izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje tudi naši potapljači – tjulnji. Običajno se udeležijo usposabljanja na Pagu pomladi in jeseni. Letos pa se je zaradi epidemije samo ena skupina udeležila usposabljanja v mesecu juniju na Pagu, kjer so opravili več potopov v štirih dneh. Štirje potapljači pa so se udeležili usposabljanja potapljač-reševalec, ki je potekalo dva dni na Igu in še en dan na jezeru Velenje in en dan na jezeru v Bohinju.

Uspelo nam je izpeljati tudi praktično usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov na stezi v Pekrah, ki je potekalo štiri dni za vse štiri izmene. Brez problemov pa je potekal preizkus telesne pripravljenosti gasilcev na atletski stezi Kladivar. Slednji preizkus je obvezen del načrtovanega letnega usposabljanja za vse operativce.


Back To Top