Skip to content

Na Poklicni gasilski enoti Celje smo imeli dne, 21.09.2018, otvoritev novega protistresnega centra. Na prvi pogled gasilsko reševalna dejavnost in čebelarjenje nimata veliko skupnega, pa vendarle ni tako. Gasilsko delo je polno stresa, pri intervencijah so gasilci izpostavljeni številnim težkim travmam, srečujejo se s hudimi poškodbami udeležencev, smrtnim primerom in to gotovo pušča globoke sledi v podzavesti gasilcev. Organizirana je sicer psihološka pomoč na več nivojih, toda dodatna pomoč je vedno dobrodošla.

Naši gasilci bodo s pomočjo čebel lažje premagovali stres, tako z delom s čebelami, z vdihavanjem, šumenjem čebel in s čebeljimi pridelki. Čebele pa v mestu pomenijo veliko tudi s stališča varovanja narave. Zato smo prepričani, da bodo učinki v vseh pogledih pozitivni. Gasilsko življenje ne more biti sestavljeno le iz težkih in stresnih intervencij, gasilci morajo imeti tudi možnost početi kaj
drugega.

Back To Top