Skip to content
Vodstvo
Boris ŽNIDARKO
Direktor poveljnik
Klemen KOTNIK
Namestnik direktorja - poveljnika
Verica FLIS
Glavna knjigovodkinja
Simona ZAVRNIK
Vodja gasilske preventive
Špela PEČOVNIK
Koordinator za usposabljanje in načrtovanje
Sabina ŠELEKAR
Sabina ŠELEKAR
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
Boštjan OPREŠNIK
Področni svetovalec ZIR
Vodje operative
David LEBENIČNIK
Vodja gasilske izmene
Gašper KLEMENC
Vodje gasilske izmene
Jože RATAJC
Vodja gasilske izmene
Robert KOLAR
Vodja gasilske izmene
Avgust PEVEC
Namestnik vodje gasilske izmene
Marko FEDRAN
Namestnik vodje gasilske izmene
Klemen JERANKO
Klemen JERANKO
Namestnik vodje gasilske izmene
Teo BRBRE
Teo BRBRE
Namestnik vodje gasilske izmene
Ostalo osebje
Tomaž KMECL
Vodja gasilske vzdrževalne službe I.
Andrej ŠALAMON
Operater
Gašper MASTNAK
Gašper MASTNAK
Glavni vzdrževalec
Martin PETEK
Serviser
Klemen HERLE
Serviser
Back To Top