Skip to content

Na Poklicni gasilski enoti Celje redno spremljamo kadrovsko področje. Pri tem je predvsem pomembno, da spremljamo bližajoče se upokojitve poklicnih gasilcev. V primeru teh, planiramo po potrebi nove zaposlitve in objavimo razpis za prosto delovno mesto.

V razpisu za kandidata za gasilca so navedeni pogoji, in sicer:

 • opravljeno mora imeti srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo, ter biti polnoleten;
 • mora imeti izpit za voznika B in C kategorije;
 • mora biti dobro psihofizično pripravljen in zdravstveno sposoben;
 • kandidat ne sme biti v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
 • prednost predstavlja znanje tujega jezika ter poznavanje dela gasilske organizacije (prostovoljni gasilec).

Kandidate, ki izpolnjujejo zgornje pogoje povabimo na opravljanje preizkusa fizičnih sposobnosti:

 • tek na 2400 m (norma 11 minut);
 • tek na 60 m (norma 10 sekund);
 • skok v daljavo z mesta (norma 225 cm, 2 poizkusa);
 • visenje na drogu (norma 45 sekund);
 • zgibi v vesi (norma 10 zgibov);
 • počepi z bremenom (norma 28 počepov v eni minuti);
 • dvig bremena z rokami 30 kg – leže na hrbtu (norma 30 dvigov v eni minuti);
 • plezanje po vrvi (čas ni omejen, ni norme);
 • plavanje 200 m (4 minute, 30 sekund).

Po uspešno opravljenem preizkusu fizičnih sposobnosti, kandidate napotimo na opravljanje obveznega usmerjenega preventivnega zdravstvenega pregleda.

Ko kandidat opravi zdravniški pregled, sledi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter izobraževanje za delo poklicnega gasilca v Gasilski šoli na Igu.

Po končanem izobraževanju je kandidat za gasilca razporejen v eno od štirih izmen.

Back To Top