Skip to content

Poklicna gasilska enota Celje je pooblaščeni servis za gasilsko reševalno opremo proizvajalca Weber Rescue.

Servisne storitve izvajamo tudi pri naročniku.

Letni servis naprave (neobvezni)

Po vsaki uporabi, najmanj pa enkrat letno je priporočljivo izvesti optični pregled naprave in vseh njenih delov ter komponent. Redni letni servis oziroma pregled ni obvezen, je pa priporočljiv sploh v primeru ko je orodje dnevno v uporabi ali pa smatrate da je poškodovano oziroma ne deluje pravilno. Vizualni pregled lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.

Triletni servis naprave (obvezni predpis po GUV-G 9102 )

Vsaka tri leta oziroma po potrebi tudi prej, predvsem v primerih da dvomite v varnost naprave ali njenih delov, se mora izvesti pregled naprave na pooblaščenem servisu. Izvede se vizualni pregled naprave, meritve, pregled delovanja orodja ter zamenja se hidravlično olje v kompletnem sistemu. S tem naprava ohranja standard dvosmerne hidravlične opreme za gasilsko reševalne enote EN 13204.

Desetletni servis oziroma generalni servis (obvezni)

Pri desetletnemu servisu oziroma generalnem servisu je obvezna menjava vseh hidravličnih cevi in tesnil. Proizvajalec jamči brezhibno delovanje visokotlačnih cevi ob pravilni uporabi do 10 let. Menjava cevi je obvezna ne glede na to koliko časa je orodje v obdobju desetih let delovalo. Hidravlično olje, ki se nahaja v ceveh je rahlo agresivno in vpliva na jekleno pletenico, ki se nahaja v cevi. Po desetih letih zardi agresivnosti olja in trenja v ceveh, proizvajalec cevi ne jamči več zdržljivosti tlaka 700 bar. V primeru poškodbe cevi lahko pride do hujših telesnih poškodb.

V kolikor opazite nepravilno delovanje orodja ali puščanje hidravličnega olja, takšno orodje ni več primerno za uporabo in ga je potrebno nujno pregledati s strani pooblaščene osebe. V kolikor se na hidravličnih ceveh opazi vizualna poškodba, takšno orodje ni več primerno za uporabo in ga mora pregledati pooblaščena oseba. Pri poškodovanih hidravličnih ceveh obstaja nevarnost uhajanja hidravličnega olja pod visokim tlakom oziroma pri pretrganih ceveh obstaja nevarnost opletajočih cevi, ker je tlak v sistemu 630 bar oziroma 700 bar lahko to privede do hujših telesnih poškodb.

Letni servis naprave (neobvezni)

Po vsaki uporabi, najmanj pa enkrat letno je priporočljivo izvesti optični pregled naprave in vseh njenih delov ter komponent. Redni letni servis oziroma pregled ni obvezen, je pa priporočljiv sploh v primeru ko je orodje dnevno v uporabi ali pa smatrate da je poškodovano oziroma ne deluje pravilno. Vizualni pregled lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.

Triletni servis naprave (obvezni predpis po GUV-G 9102 )

Vsaka tri leta oziroma po potrebi tudi prej, predvsem v primerih da dvomite v varnost naprave ali njenih delov, se mora izvesti pregled naprave na pooblaščenem servisu. Izvede se vizualni pregled naprave, meritve, pregled delovanja orodja. S tem naprava ohranja standard dvosmerne hidravlične opreme za gasilsko reševalne enote EN 13204.

V kolikor opazite nepravilno delovanje orodja, takšno orodje ni več primerno za uporabo in ga je potrebno nujno pregledati s strani pooblaščene osebe.

Profesionalnost servisa
Kvaliteta
Hitrost
Cena
Back To Top