Skip to content
PGE grb
Vizitka

Poklicna gasilska enota Celje
Dečkova cesta 36
3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 80 900
E-mail: pge@celje.si

ID številka za DDV: SI45289522
Matična št.: 5016193000
Zavezanec za DDV: Da

Šifra glavne dejavnosti: 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

TR za opravljanje plačilnega prometa: SI56 012116030194273 (UJP, Žalec)

Poklicna gasilska enota Celje ima trenutno 65 zaposlenih, in sicer:

 • 56 aktivnih gasilcev, vključno z vodji izmen, namestniki vodij izmen in namestnikom poveljnika gasilske operative,
 • 1 dispečer,
 • direktor,
 • poveljnik gasilske operative,
 • vodja gasilske preventive,
 • glavna knjigovodkinja,
 • vodja servisa,
 • glavni vzdrževalec v servisu,
 • koordinator za usposabljanje in načrtovanje in
 • samostojni svetovalec ZIR
Poklicna gasilska enota Celje
Organiziranost

Poklicna gasilska enota Celje opravlja svojo dejavnost na območju MO Celje. V skladu s pogodbo z Ministrstvom za obrambo – Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pa opravljamo naloge širšega pomena zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega in drugega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, nesrečah na tekočih in stoječih vodah, ki so javno dobro in s katerimi upravlja država, in sicer še na območju občin:

 • Braslovče,
 • Dobje,
 • Dobrna,
 • Laško,
 • Polzela,
 • Prebold,
 • Radeče
 • Šentjur,
 • Štore,
 • Tabor,
 • Vojnik,
 • Vransko,
 • Žalec

Skupaj delujemo na območju štirinajstih občin, s površino 1.054 km2.

Operativno območje delovanja PGE Celje
Organigram poklicne gasilske enote Celje
Organigram PGE Celje
Back To Top