Skip to content

Usposabljanju naših gasilcev dajemo na Poklicni gasilski enoti Celje velik pomen, saj želimo, da so na intervencijah maksimalno pripravljeni. Redno se udeležujemo usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Tako smo se v letu 2019 izobraževali na naslednjih področjih:

  • usposabljanje gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi
  • usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov-modul C
  • usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevnih predorih
  • usposabljanje gasilcev za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju
  • usposabljanje za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov-modul B
  • usposabljanje članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi-program E
  • usposabljanje o psihosocialni pomoči-3. modul
Požari
Tehnično Reševanje
Varno Delo Z Motorno žago
Reševanje Z Vrvno Tehniko

Vsako leto gremo na usposabljanje v Pekre, kjer vsi zaposleni opravijo tečaj specialnosti za dihalne naprave. Kot enota GEŠP smo se udeležili naslednjih dveh usposabljanj: ukrepanje ob nesrečah z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi ter usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji v industriji in ostalih dejavnostih.

Ostala usposabljanja
Back To Top