skip to Main Content

Časovno opredeljeni dogodki

1868

Mesto ob Savinji je skozi svojo bogato zgodovino zabeležilo vrsto požarov, v katerih je utrpelo veliko škode. Da bi se mesto izognilo velikim škodam, je bil že leta 1868 podan predlog, da občina ustanovi požarno brambo

1871

Prostovoljna požarna bramba je bila tako v Celju ustanovljena 1. avgusta.

1955

Prvi poklicni gasilci v Celju, leta 1955

Okrajni ljudski odbor je 1. maja 1955 znotraj Prostovoljnega gasilskega društva Celje oblikoval poklicni gasilski vod, ki je pričel s stalnim dežurstvom. Organizirano poklicno gasilstvo na Celjskem je vseskozi, od ustanovitve pa do danes, sledilo družbenim in z zakonskim spremembam ter temu prilagajalo svojo statusno obliko.

 

Začetki poklicnega gasilstva na Celjskem segajo v davno leto 1955, ko so v mestu ob Savinji, ob pospešenem industrijskem razvoju začutili potrebo po zanesljivejši požarni zaščiti ljudi in premoženja. Uveljavljeno prostovoljno gasilstvo tem nalogam ni bilo več kos.

1956

Okrajni ljudski odbor izda Odločbo o ustanovitvi poklicnega gasilskega voda.

1958

Poklicni gasilski vod se preimenuje v Poklicno gasilsko četo.

1959

Gradnja novega doma poklicnih gasilcev na Dečkovi cesti med 59. in 60. letom.

1960

Skupinska slika poklicnih gasilcev v Celju

Skupinska slika poklicnih gasilcev v 60. letih

1961

Okrajni ljudski odbor izda sklep o preimenovanju v Zavod za požarno varnost.

1974

Preimenuje se v Zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje, s sklepom sodišča.

1977

Ustanovljena Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom.

1994

Preimenuje se v Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje, s sklepom sodišča.

2005

Preimenuje se v Poklicno gasilsko enoto Celje, s sklepom sodišča.

Za poklicno gasilstvo na Celjskem je zelo pomembno obdobje med leti 1958-1961, ko je bil grajen sodobni gasilski dom z delavnicami na Dečkovi cesti v Celju, v katerega je sledila vselitev julija 1961. Na tem naslovu je Poklicna gasilska enota še danes. Pomembno prelomnico predstavlja leto 1977, ko je bila ustanovljena Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom. Namreč s tem je bilo omogočeno sistemsko financiranje gasilstva in načrtne zamenjave gasilsko-reševalne opreme ter vozil.
Back To Top