Skip to content
Delovanje V času Koronavirusa - PGE Celje

Dogajanje v zvezi s korona virusom smo spremljali od samega začetka, ko pri nas še ni bilo kritične situacije. Tako, da smo bili ob nastopu epidemije pripravljeni. Prioritetni cilj je bil, da zagotovimo nemoteno delovanje enote. Že pred razglasitvijo epidemije smo uvedli ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Pri tem smo upoštevali priporočila NIJZ. Omejili smo dostop na območje Poklicne gasilske enote Celje, uvedli smo obvezno uporabo zaščitnih rokavic in obraznih mask. Prekinili smo vsa usposabljanja izven enote. Prekinili smo z letnimi dopusti in sestavili V. izmeno za rezervo. Ukinili smo predajo izmen, ki se izvaja ob 07:00 uri in 19:00 uri ter preprečili mešanje izmen. Zaprli smo vse servisne delavnice in uvedli delo na domu. Pripravili smo vozila in opremo za dekontaminacijo. Uredili smo prostor za dekontaminacijo opreme. Priskrbeli smo potrebno zaščitno opremo in sredstva za dekontaminacijo.

Enota je izvedla nekaj zahtevnih dekontaminacij: dom upokojencev v Šmarju pri Jelšah, hotel Paka v Velenju, državno odvetništvo v Celju in še nekaj manjših dekontaminacij. Po opravljeni dekontaminaciji v Šmarju pri Jelšah, smo ekipo dali v domačo karanteno in poskrbeli za testiranje. Vse je bilo v redu.

Back To Top