Skip to content
PGE Celje - Prosto Delovno Mesto

Poklicna gasilska enota Celje objavlja prosto delovno mesto:

GLAVNI VZDRŽEVALEC V

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe (strojne, elektro, kovinarske ali druge smeri) in je polnoleten,
  • da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
  • da ima vozniški izpit najmanj B kategorije.

Zaželene so delovne izkušnje in opravljena uposabljanja s področja servisiranja gasilnikov. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas za eno leto, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Kandidat bo moral imeti interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področju servisiranja gasilnikov in tlačnih preizkusov.

Vlogo z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi na naslov: Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, ali po e-pošti na naslov: pge@celje.si

Back To Top