Skip to content
PGE Celje - Izobraževanje Za Leto 2020

Kot vsako leto smo tudi za leto 2020 imeli skrbno pripravljen plan izobraževanj in usposabljanj za naše zaposlene. Pri načrtovanju izobraževanj upoštevamo naše potrebe s katerimi zapolnimo vse kvote, ki nam jih ponuja gasilska šola na Igu.

Usposabljanje smo začeli že v januarju in sicer na delavnici za posredovanje ob nesrečah električnih vozil v Centru varne vožnje na Vranskem. V mesecu februarju  so se štirje zaposleni udeležili usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C, ter trije usposabljanja o psihosocialni pomoči na Igu.
V enoti deluje tudi potapljaška enota, katera se redno izobražuje. Običajno se udeležijo izobraževanja na Pagu v spomladanskem in jesenskem terminu, letos pa smo izobraževanje naših potapljačev izvedli v mesecu juniju. Poleg izobraževanja na Pagu pa so se štirje potapljači udeležili usposabljanja potapljač reševalec, ki je potekalo na več lokacijah in sicer na Igu ter na Bohinjskem in Velenjskem jezeru.

V prvi polovici leta pa nam je uspelo izvesti tudi praktično usposabljanje za uporabo izolirnih dihalnih aparatov na stezi v Pekrah, katero je potekalo štiri dni za vse štiri izmene.

Glede na to, da je za vse leto 2020 “posebno” leto, se je to poznalo tudi pri naših izobraževanjih. Zaradi nastale situacije z novim koronavirusom smo morali v prvi polovici leta odpovedati izobraževanja kot so:

  • usposabljanje gasilcev s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah Heavy Rescue, ki naj bi potekalo v Laškem in
  • obisk sejma za gasilsko, reševalno in civilno zaščito ter varnost v Hannovru.

V drugi polovici leta, ko so se ukrepi sprostili, pa smo nadaljevali z našimi izobraževanji po planu. Po dva zaposlena sta se udeležila:

  • usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C;
  • usposabljanja za posredovanje na avtocestnih in cestnih predorih;
  • helikoptersko reševanje po modulu B in
  • usposabljanje za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Izobraževali pa smo se tudi za izvajanje servisne dejavnosti in sicer na področju servisiranja gasilnih aparatov in pridobili pet novih serviserjev Dräger (izolirni dihalni aparati).

Ker se zavedamo pomena psihosocialne pomoči in psihične kondicije naših zaposlenih, smo za vodstveni kader pripravili izobraževanje na temo Prepoznavanje dejavnikov stresa pri delu poklicnih gasilcev, katerega je izvedel psiholog državne enote za psihološko pomoč, naši zaupniki pa so se udeležili usposabljanja na Igu.

Glede na to, da na večini intervencijah v MO Celje sodelujemo tudi s prostovoljnimi enotami iz GZ Celje smo v sodelovanju izvedli taktično vajo in sicer na objektu Intereuropa Celje. Namen vaje je bil preveriti operativno sposobnost enot GZ Celje in delovanje enot pri reševanju in gašenju požarov na logistično-skladiščnem kompleksu.

V enoti deluje tudi enota specialistov za reševanje s pomočjo vrvne tehnike, katera je svojo usposobljenost preverila na internem usposabljanju in sicer na objektu Frutarom Etol. Namen usposabljanja je bil, da preverijo reševanje z višin in globin v utesnjenih prostorih. Izobraževanje je zaradi vse ostrejših ukrepov zaradi epidemije potekalo v dveh skupinah.

Dokaz, da naša potapljaška enota ne počiva, pa so bila slednja usposabljanja:

Kot gasilska enota širšega pomena smo bili prisotni tudi na izobraževanju za ukrepanje ob nesrečah z jedrskimi in radiološkimi snovmi na Igu, s katerim pa smo zaključili jesenski del izobraževanj zaradi ponovnega izbruha korona virusa.

Skozi vse leto pa se interno izobražujemo tudi na izmenah, za kar velja posebna zahvala gasilskim inštruktorjem, ki so skrbno pripravljali in izvajali vaje. Glede na to, da je leto minilo v znamenju ukrepov in omejitev povezanih z novim koronavirusom, pa smo na Poklicni gasilski enoti Celje z njim zadovoljni, saj nam je uspelo izvesti kar velik del zastavljenih izobraževanj in usposabljanj.

Back To Top