Skip to content

V terminu 24.9.-1.10.2021 je na lokacijah ICZR Ig ter kraju Solkan na deroči vodi reke Soče potekalo enotedensko usposabljanje za zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.

Usposabljanja sta se udeležila dva gasilca naše enote Robert Napotnik in Primož Hertiš, ki sta usposabljanje tudi uspešno zaključila ter pridobila vsa potrebna znanja.

 Temeljni cilji usposabljanja so bili:

  • seznaniti udeležence s pogoji, postopki in načini izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah in drugih nesrečah na vodi;
  • seznaniti udeležence s predpisi, ki urejajo področje reševanja iz vode;
  • naučiti osnove plavanja in reševalnega plavanja;
  • usposobiti udeležence za pravilno uporabo zaščitne opreme in opreme za reševanje iz vode;
  • usposobiti udeležence za varno reševanje iz stoječe in tekoče ter divje vode;
  • usposobiti udeležence za nudenje prve pomoči pri reševanju iz vode;
  • preveriti in oceniti usposobljenost udeležencev usposabljanja.

Usposabljanje je vsebovalo teoretični in praktični preizkus. Teoretično znanje iz reševanja in nudenja prve pomoči pri reševanju iz vode se je preverjalo s pisnim preverjanjem znanja učne snovi, predpisane s tem programom. Udeleženci so odgovarjali na vprašanja, in sicer z izbiro odgovora na ocenjevalni poli. Preverjanje znanja je bilo časovno omejeno. Teoretično znanje je bilo ocenjeno na podlagi pravilnih odgovorov. Udeleženec je moral pravilno odgovoriti na najmanj 70 odstotkov vseh vprašanj.

Praktični preizkus je obsegal preverjanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ter usposobljenosti za reševanje in nudenje prve pomoči pri reševanju iz vode. Ocenjevalo se je pravilnost izvedbe in čas izvedbe.

Udeleženec je moral pri ocenjevanju znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opraviti neprekinjeno plavanje v dolžini 200 metrov pod časom 4 minut, neprekinjeno plavanje pod vodo brez opreme v dolžini 25 metrov, neprekinjeno plavanje pod vodo z opremo za prosto potapljanje v dolžini 25 metrov, neprekinjeno plavanje na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo eno minuto ter potopitev do globine 4,5 metra z opremo za prosto potapljanje.

Udeleženec je moral pri ocenjevanju znanja in sposobnosti za reševanje iz vode opraviti reševanje z obale z reševalnimi pripomočki (obroč, žoga, tuba itn.), reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca iz vode na razdalji 20 metrov z enim izmed osebnih reševalnih prijemov, reševanje negibnega utopljenca na razdalji 20 metrov z enim izmed osebnih reševalnih prijemov, reševanje z opremo za prosto potapljanje na razdalji 20 metrov s pomočjo dolge vrvi, plavanje po divji vodi ter reševanje iz divje vode s pomočjo dolge vrvi.

Udeleženec je moral pri ocenjevanju usposobljenosti za nudenje prve pomoči pri reševanju iz vode opraviti temeljne postopke oživljanja, temeljne postopke oživljanja z uporabo AED, imobilizacijo poškodovanca ter tehnike za zaustavitev krvavitev.

Back To Top