Skip to content
Zaključek šolanja

V petek, 09.07.2021, sta šolanje za pridobitev poklica gasilec v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu zaključila dva kandidata Poklicne gasilske enote Celje. Glede na situacijo epidemije Covid 19 šolanje še zdaleč ni bilo enostavno. Del šolanja je potekal na daljavo, del pa v Izobraževalnem centru ob rednem testiranju. Z usposabljanjem je 28. generacija pričela dne, 18.01.2021. Kandidata sta se na začetku šolala na daljavo v prostorih Poklicne gasilske enote Celje. V prvem delu meseca aprila sta kandidata opravila usposabljanje za varno delo z motorno žago v enoti ICZR Sežana, v drugi polovici meseca pa sta opravila stažiranje v matični enoti – Poklicni gasilski enoti Celje. Nadaljevanje je potekalo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Poglavitne naloge poklicnega gasilca so reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter redno usposabljanje in vaje za dobro opravljanje teh nalog. Da sta sposobna opravljati delo gasilca, sta letos dokazala Durnik Urh in Mastnak Luka.
Dobrodošla v kolektivu Poklicne gasilske enote Celje.

Back To Top