Skip to content
Šolanje Kandidatov Za Poklicnega Gasilca - PGE Celje

S ponedeljkom, 18.01.2021, sta dva naša kandidata za gasilca, pričela z učenjem na daljavo. Zagotovili smo jima prostor v učilnici naše enote, kjer preko programa ZOOM spremljata predavanja in prejemata vso potrebno gradivo v spletni učilnici.

Hvala pedagogom Gasilske šole, da se kljub situaciji zaradi koronavirusa, trudijo in zagotavljajo nemoten potek šolanja.

Back To Top