Skip to content

Poklicna gasilska enota Celje v sodelovanju z Enoto za Splošno nujno medicinsko pomoč (SNMP) Splošne bolnišnice Celje in PU Celje v mesecu maju 2024 pripravlja obsežno usposabljanje intervencijskih služb, ki delujejo v Celju. Usposabljanje bo potekalo v petek 24. in soboto 25. maja 2024 na kar petih lokacijah v Celju.

Svoje moči bomo združili pod enotnim imenom usposabljanja “Rešujemo skupaj – modra luč v Celju”, s tem pa želimo reševanje življenj približati širši javnosti, ki bodo lahko tako “od blizu” opazovali, kako poteka reševanje na najzahtevnejših nalogah, ko so odločilne sekunde. Z združevanjem strokovnega znanja policistov, poklicnih gasilcev in reševalcev ustvarjamo celovitejši sistem posredovanja na nujnih primerih v Mestni občini Celje in širši okolici. Na najzahtevnejših intervencijah nobena od intervencijskih služb ne posreduje sama. Kadar je to potrebno, vedno združimo moči in skupaj zagotovimo hitro in učinkovito pomoč Ijudem v stiski. Prepričani smo, da lahko skupna usposabljanja gradijo komunikacijo in izboljšujejo razumevanje vlog ter odgovornosti drug drugega, hkrati pa usposabljanje približati širši javnosti, da lahko “od blizu” opazujejo, kako poteka reševanje na najzahtevnejših nalogah, ko so odločilne sekunde.

Na usposabljanju bomo za ekipe intervencijskih služb pripravili pet različno zahtevnih realističnih scenarijev, na katerih bodo morali posredovati. Scenariji so sledeči:

1.   Obravnava poskusa samomora z vlamljanjem v prostor

Prikazani bodo postopki gasilcev pri vstopu v stanovanje, vloga policistov pri tovrstnih posredovanjih in oskrba s strani reševalcev.

2.   Reševanje poškodovanega gozdarja iz težko dostopnega terena

Prikazani bodo postopki pri reševanju ob delovni nesreči v gozdu, oskrba poškodovanca in prenos poškodovanca do reševalnega vozila po nedostopnem terenu.

3.   Reševanje ponesrečenca iz vode

Prikazani bodo postopki ob reševanju na vodi, oskrba poškodovanca in prenos poškodovanca do reševalnega vozila s pomočjo vrvne tehnike.

4.   Reševanje poškodovanega plezalca

Prikazani bodo postopki ob reševanju iz globine s pristopom do poškodovanca, oskrba poškodovanca in dvig poškodovanca iz globine ter prenos do reševalnega vozila.

5.   Masovna nesreča

Na območju Celjskega sejma se bo zgodila masovna nesreča. Na srečo pa bo šlo le za usposabljanje služb za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Celje. Prikazani bodo postopki gašenja in reševanja ob požaru pri prometni nesreči, postopki tehničnega reševanja, postopki ob reševanju pri nesreči z nevarno snovjo in postopki ob večjem številu poškodovanih. Pri usposabljanju bodo sodelovali gasilci Poklicne gasilske enote Celje in prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Celje, reševalci urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje in policisti Policijske uprave Celje.


Prvi štirje scenariji se bodo odvijali v petek, v soboto pa bo potekala izvedba masovne  nesreče.Back To Top