Skip to content

Trije pripadniki potapljaške skupine Poklicne gasilske enote Celje so se udeležili usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi (Program E) , v terminih 4.10.-6.10.2023  in 9.10.-11.10.2023.

V prvem sklopu teoretičnega in praktičnega usposabljanja v Izobraževalnem centru na Igu so kandidati izvajali tehnike reševanja ponesrečencev v bazenskih in mirnih vodah, pri čemer je bil poudarek na reševanju in transportu ponesrečenih ljudi.

V drugem sklopu je izobraževanje potekalo v kajakaškem centru Solkan. Na brzicah kajakaškega centra so se kandidati seznanili s tehnikami plavanja in samoreševanja iz divjih voda ter spoznali načine reševanja utapljajočih se ljudi na rekah v naravnem in urbanem okolju.

Tečaj so uspešno zaključili vsi kandidati.

Back To Top