skip to Main Content
Vodstvo
Janko POŽEŽNIK
Direktor
Verica FLIS
Glavna knjigovodkinja
Bojan HERMAN
Vodja gasilske tehnike in servisa
Simona ZAVRNIK
Vodja gasilske preventive
Špela PEČOVNIK
Koordinator za usposabljanje in načrtovanje
Boris ŽNIDARKO
Starejši poveljnik gasilske operative
Željko CIGLER
Strokovni sodelavec
Sabina ŠELEKAR
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
Operativa
Ivan KOŠIR
Vodja gasilske izmene
Marko FEDRAN
Namestnik vodje gasilske izmene
Jože RATAJC
Vodja gasilske izmene
Robert KOLAR
Vodja gasilske izmene
Avgust PEVEC
Namestnik vodje gasilske izmene
David LEBENIČNIK
Namestnik vodja gasilske izmene
Klemen KOTNIK
Namestnik vodje gasilske izmene
Gašper KLEMENC
Namestnik vodje gasilske izmene
Tomaž KMECL
Vodja vzdrževalne službe I.
Andrej ŠALAMON
Operater
Gašper MASTNAK
Glavni vzdrževalec
Back To Top