Skip to content

Vsako leto na Poklicni gasilski enoti Celje skrbno pripravimo plan izobraževanj in usposabljanj. Pri načrtovanju upoštevamo naše potrebe in obnovitveno periodiko usposabljanj. Zapolniti poskušamo vsa prosta mesta, ki nam jih ponuja gasilska šola na Igu.

V letu 2022 smo se v gasilski šoli usposabljali na dopolnilnih usposabljanjih kot so:

  • reševanje v dvocevnih predorih,
  • reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  • tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah,
  • gašenje notranjih požarov,
  • usposabljanje gasilcev za uporabo hidravličnih orodij,
  • reševanje z višin in globin,
  • reševanje na in iz vode,
  • usposabljanje za uporabo zrakoplovov,
  • reševanje ob prometnih nesrečah.

V mesecu požarne varnosti in skozi leto smo sodelovali na različnih operativnih vajah v naši organizaciji in organizaciji drugih gasilskih in reševalnih enot.
V okviru Poklicne gasilske enote delujeta dve enoti, ki sta specializirani za določeno področje delovanja in sicer potapljaška enota Tjulnji in enota za reševanje z višin in globin. Obe enoti letno opravita več usposabljanj s svojega področja tako doma kot v tujini.

Na Poklicni gasilski enoti Celje smo z izvedenim planom zadovoljni, saj nam je uspelo izvesti kar velik del zastavljenih usposabljanj.

Back To Top