Skip to content

Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, razpisuje eno (1) prosto delovno mesto:

PODROČNI SVETOVALEC I, šifra delovnega mesta: I017111

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima zaključeno najmanj 6/2 stopnjo izobrazbe in je polnoleten;
  • da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
  • izpit za voznika B kategorije.

Zaželena znanja in izkušnje:

  • poznavanje sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji in njegovega delovanja ter poznavanje ureditve na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
  • delovne izkušnje na področju organiziranja in opravljanja operativnih nalog v sistemu zaščite in reševanja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusnim delom treh mesecev.

Vlogo z življenjepisom ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, kandidati pošljite v roku osmih (8) dni po objavi razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje.

Back To Top