Objava prostih delovnih mest

David Lebeničnik 18. maj, 2018 0
Objava prostih delovnih mest
 grb-veliki Poklicna gasilska enota Celje
Dečkova cesta 36, 3000 CELJE
(03/4280900; 703/4280904)
E-mail: jzpv@celje.si
Id. št. za DDV: SI45289522
TR: 01211-6030194273
Celje: 14.5.2018

 

Zadeva: Objava prostih delovnih mest

Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 CELJE
objavlja prosto delovno mesto

Poklicni gasilec (dva delavca) 

Opis del in nalog: Gašenje požarov, vožnja gasilskih vozil, reševanje ljudi in premoženja.

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • Da ima zaključeno šolo za gasilca
  • da ima zaključeno najmanj srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo (strojne, elektro, gradbene, kemijske, računalniške ali druge smeri) in je polnoleten;
  • da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
  • da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled po programu za gasilca;
  • da ima vozniški izpit najmanj B in C kategorije,

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev, za nadomeščanje delavca.

Vlogo z življenjepisom ter dokazila o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi na naslov: Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova 36, 3000 CELJE. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

 

Direktor
Janko Požežnik

Leave A Response »


ena × 5 =

Iskanje