Storitve z gasilsko tehniko

  • razvoz pitne vode,
  • pranje cestišč, dvorišč pod visokim tlakom,
  • podiranje zahtevnih dreves,
  • črpanje vode iz kletnih prostorov,
  • sodelovanje pri tlačnih preizkušnjah cevovodov pri katerih se zahteva visoki tlak,
  • preizkušanje visokotlačnih posod-jeklenk, po pooblastilo energetskega inšpektorata RS,
  • servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov in
  • druge storitve , skladno s predmetom osnovne dejavnosti in razpoložljivo gasilsko-reševalno tehniko ter opremo.