skip to Main Content
Vodstvo
Janko POŽEŽNIK
Direktor
Jože PLEŠNIK
Poveljnik gasilske operative
Verica FLIS
Glavna knjigovodkinja
Bojan HERMAN
Vodja gasilske tehnike in servisa
Simona ZAVRNIK
Vodja gasilske preventive
Špela PEČOVNIK
Koordinator za usposabljanje in načrtovanje
Boris ŽNIDARKO
Namestnik poveljnika gasilske operative
Danilo PRAPROTNIK
Samostojni svetovalec ZIR
Operativa
Ivan KOŠIR
Vodja gasilske izmene
Boris ŽNIDARKO
Vodja gasilske izmene
Jože RATAJC
Vodja gasilske izmene
Robert KOLAR
Vodja gasilske izmene
Avgust PEVEC
Namestnik vodje gasilske izmene
Marko FEDRAN
Namestnik vodje gasilske izmene
Klemen KOTNIK
Namestnik vodje gasilske izmene
Gašper KLEMENC
Namestnik vodje gasilske izmene
David LEBENIČNIK
Namestnik vodja gasilske izmene
Tomaž KMECL
Glavni vzdrževalec
Andrej ŠALAMON
Operater
Back To Top