Usposabljanja

Poklicna gasilska enota Celje se zaveda svojega poslanstva, ki je tesno povezan z fizično pripravljenostjo gasilcev in gasilke ter z znanjem na področju gasilstva tako teoretično kot praktično. Iz tega razloga se v enoti nenehno usposabljamo in nadgrajujemo svoje znanje in veščine. Poleg fizičnih kondicijskih priprav, se v okviru enote izvajajo različne oblike usposabljanj in vaj. PGE Celje v okviru operativnih izmen izvaja interne vaje, po programu. Operativni gasilci in gasilka se redno udeležujejo usposabljanj ter seminarjev in drugih oblik izobraževanja v različnih ustanovah (Gasilska šola Ig, seminarji in usposabljanja ZSPG, ipd.). V okviru medsebojne pomoči in sodelovanja se izvajajo različne oblike skupnega usposabljanja s pripadniki enote NMP ZD Celje. Pav tako se izvajajo usposabljanja skupaj s prosotovoljnimi gasilci GZ Celje ter prostovoljnimi gasilskimi enotami izven Mestne občine Celje, predvsem v občinah kjer PGE Celje posreduje kot enota širšega pomena (prometne nesreče in nevarne snovi). PGE Celje sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi različnih vaj evakuacije ali drugih usposabljanj za javne ustanove (šole, vrtci, Splošna bolnišnica Celje, ipd.) ali druge delovne organizacije.